De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Met behulp van de Onderwijsdatabank vindt u snel en eenvoudig een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.

Nieuwe titels

Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels: vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen en nog veel meer. Veel titels zijn direct te bekijken, andere geven een verwijzing naar het materiaal. Blijf zo eenvoudig op de hoogte van nieuwe publicaties op onderwijsgebied!

toon catalogus

TEMPERAMENTVOLLE KINDEREN

Beschrijving van handvatten en tips voor het opvoeden van temperamentvolle kinderen. Temperamentvolle kinderen zijn volgens de auteur kinderen die bij vele emoties sterker reageren dan ...

lees verder

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP (PLG) OVER DIFFERENTIATIE [Webvideo]

Tussen 2014 en 2017 heeft de Onderwijscoöperatie in samenwerking met de VO-raad de pilot ‘de school als professionele leergemeenschap’ begeleid met als doel scholen de ...

lees verder

Dossiers

In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één onderwerp bij elkaar.

toon dossiers

Vrije school

Vrijescholen hebben de denominatie antroposofisch. De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs ...

naar dossier

Tweetalig primair onderwijs

Met het groeiende belang van Engels in onze samenleving in het achterhoofd biedt een steeds groter deel van de scholen in het primair onderwijs Engels ...

naar dossier