Catalogus

18180 resultaten gevonden

PIENTERE PEUTERS

Cattenstart, Fanny ; Groenewold, Marieke ; Dijk, Baukje van ; — 2018

Pientere Peuters is een instrument om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en hen de juiste ondersteuning te bieden. Het inst...

CARTOGAAF!

— 2018

Cartogaaf is een leermiddel dat naast een methode aardrijkskunde of wereldoriëntatie gebruikt kan worden om leerlingen kaarten en plattegronde...

OUDERS VAN BASISSCHOOLLEERLINGEN IN ZUID-LIMBURG OVER OUDERBETROKKENHEID

Leenders, Hélène ; Haelermans, Carla ; Jong, Johan de ; Pedagogiek, — 2018

In deze studie zijn de verschillen en overeenkomsten in opvattingen, wensen en oordelen van ouders rondom ouderbetrokkenheid onderzocht bij ouders met k...

METEN VAN LITERAIRE COMPETENTIE

Cornelissen, Gertrud ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2018

Er zijn allerlei onderzoeken die aantonen dat het aanwakkeren van leesplezier een positief effect heeft op de ontwikkeling van literaire competentie. Ho...

OVERZICHT MAATREGELEN WET INNOVATIE EN KWALITEIT KINDEROPANG (IKK) 2019 EN 2023

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; — 2018

In dit overzicht wordt weergegeven welke maatregelen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2019 en 2023 ingaan. Er wordt ook per maatr...

DE ROL VAN NATIONAAL BELEID, SCHOOLBELEID EN LERAREN IN DE IMPLEMENTATIE VAN 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN

Oudeweetering, Karmijn, van de ; Voogt, Joke ; Pedagogiek, — 2018

Dit onderzoek heeft als doel om te duiden welke factoren en processen, volgens leraren, de implementatie van de 21e eeuwse vaardigheden kunnen verklaren...

HOE LEREN LEIDENDE LERARENOPLEIDERS?

Dengerink, Jurriën ; Swennen, Anja ; Tijdschrift voor Lerarenopleiders, — 2018

Lerarenopleiders participeren naast hun onderwijstaak regelmatig in onderwijsinnovatieprojecten. Dit artikel gaat over de expertiseontwikkeling van lera...

VAN EEN POSITIEVE PRAKTIJKERVARING NAAR EEN LEERERVARING

Stappers, Judith ; Hout, Mieke van ; Adams, Tom ; Tijdschrift voor Lerarenopleiders, — 2018

De afgelopen drie jaar is er binnen het lectoraat Werkplekleren bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) gezocht naar ideeën om het leren van ...

BEELDDENKEN: EEN ONDERZOEK NAAR VISUELE EN VERBALE DENKVOORKEUREN EN VAARDIGHEDEN BIJ LEERLINGEN VAN GROEP 6 EN 7

Suijkerbuijk, A.M. ; Jonker, H. ; Bos, K.P. van den ; Pedagogische studiën, — 2018

In de praktijk is er een redelijk levendige belangstelling voor het concept beelddenken, ofwel het denken in mentale visuele voorstellingen, en de hierm...

SLAGEN LERARENOPLEIDERS ERIN HUN VAKGEBIED ACTUEEL TE HOUDEN? EN ZO JA, HOE DOEN ZIJ DAT DAN?

Coumans, Ellie ; Kools, Quinta ; Tijdschrift voor Lerarenopleiders, — 2018

In dit artikel worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de manier waarop lerarenopleiders hun vakkennis onderhouden. Slagen zij erin om up...