Catalogus

16972 resultaten gevonden

HET ONDERWIJS IN HET SCHRIJVEN VAN TEKSTEN

Inspectie van het Onderwijs ; — 2010

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in het schrijven van teksten op basisscholen.In 1997/1998 blee...

ONDER WETENSCHAPPERS : Jose VAN DIJK [Podcast]

Kennisnet, Zoetermeer ; — 2018

Podcast met     over de vraag. Deze podcast is onderdeel van de podcastserie ‘Onder Wetenschappers’. In deze podcastserie wor...

NEDERLANDSE LEERLING SCOORT BOVENGEMIDDELD OP BEGRIJPEND LEZEN

Windt, Noor van der ; Gubbels, Joyce ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2018

Het PIRLS-onderzoek (Progress in International Reading Literacy Study) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar begrijpend leesprestaties van l...

HAAL MEER UIT MEERTALIGHEID

Praag, Lore van ; Sierens, Sven ; Agirdag, Orhan ; — 2016

In Haal meer uit meertaligheid presenteren de auteurs de bevindingen van het interuniversitaire Validiv-project: Valorising Linguistic Diversi...

WAT IS ER BEKEND OVER HET EFFECTIEF EN EFFICIËNT FORMATIEF BEOORDELEN?

NRO, Den Haag ; — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Er zijn verschil...

DRAGEN BREDE NIVEAU 2 OPLEIDINGEN IN HET MBO BIJ AAN DE MOTIVATIE, SLAGINGSKANSEN EN ARBEIDSMARKTKANSEN VAN STUDENT?

NRO, Den Haag ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Het arbeidsmarkt...

PLATFORM SAMEN OPLEIDEN EN PROFESSIONALISEREN [Internetsite]

PO-Raad, Utrecht ; VO-Raad, Utrecht ; Steunpunt Opleidingsscholen ; — 2014

Het platform Samen opleiden en professionaliseren is de nieuwe naam van het Steunpunt Opleidingsscholen. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelden dit Steunpun...

EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE

Hollingsworth, John ; Ybarra, Silvia ; Schmeier, Marcel ; — 2018

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een methode om leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen te brengen en succes te laten ervaren. De...

ALLES OP EEN RIJ OVER... LEREN IN GROEPJES (PO)

Janssen, Jeroen ; Geus, Eline ; Didactief, — 2018

Alles op een rij... is een artikelenserie waarin Didactief terugblikt op onderwijsonderzoek uit de afgelopen vijftien jaar. In dit deel is te lezen hoe ...

KLAAR VOOR GROEP 3? HET PERSPECTIEF VAN DE LEERKRACHT

Smeets-van Veldhoven, J.C.M. ; Bosma, T. ; Resing, W.C.M. ; Pedagogische studiën, — 2017

Verslag van een onderzoek waarin de vraag centraal stond welke kindkenmerken een voorspellende waarde hebben inzake overgang van groep 2 naar groep 3 va...