Catalogus

16621 resultaten gevonden

HOE ZET JE BEELDBEGELEIDING IN ALS OPLEIDINGSDIDACTIEK? [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2018

Beeldbegeleiding (voorheen School Video Interactie Begeleiding) wordt in het onderwijs al langere tijd gebruikt om leraren beter te leren kijken naar hu...

ZO REKEN IK

Wijk, Vivian van ; — 2018

Zo reken ik is een onderdeel van het kindvolgsysteem Doen, Praten, Bewegen en Rekenen.  Dit is een compleet kindvolgsysteem waa...

TEMPERAMENTVOLLE KINDEREN

Bronsveld, Eva ; — 2017

Beschrijving van handvatten en tips voor het opvoeden van temperamentvolle kinderen. Temperamentvolle kinderen zijn volgens de auteur kinderen die bij v...

DE GIDS OVER CONCENTRATIE BIJ KIDS

Kleipas, Sandra ; Molkens, Laura ; — 2017

In De gids over concentratie bij kids geven Sandra Kleiplas en Laura Molkens tachtig praktische tips aan ouders en leerkrachten om concentratieproblemen...

ZICHT OP PENSIOEN

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs) ; — 2017

Dit boek wil inzicht te geven in verschillende vragen rondom pensionering en AOW. Vragen die hierin beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: ‘Wat als ...

LESGEVEN VANUIT JE HART

Linders, Bar ; — 2017

In dit boek wordt de missie en visie van Mevrouw Juf (Bar Linders) verwoord. Ze heeft na 20 jaar in het vo, mbo en hbo gewerkt te hebben, opgeschreven w...

MISSIE NAAR MARS : ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN MET EEN DIGITAAL PORTFOLIO [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2018

Missie naar Mars is een experimentele onderwijsmethode met focus op onderzoekend en ontwerpend leren door middel van het doen van een aantal quests, bin...

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP (PLG) OVER DIFFERENTIATIE [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2018

Tussen 2014 en 2017 heeft de Onderwijscoöperatie in samenwerking met de VO-raad de pilot ‘de school als professionele leergemeenschap’ ...

WAT KUN JE DOEN ALS JE TE VEEL PIEKERT

Huebner, Dawn ; Wat kun je doen, — 2018

Oefenboek voor kinderen van 6 tot 12 jaar die angstig zijn en gevangen worden gehouden door hun eigen zorgen en behandeling met tips voor ouders om hun ...

FORMATIEVE ASSESSMENT INTEGREREN IN DE PRAKTIJK

Wiliam, Dylan ; Leahy, Siobhan ; — 2018

Boek met informatie over de vijf kernstrategieën voor formatieve assessment. Formatieve assessment bestaat uit 3 belangrijke kenmerken, namelijk: 1...