Catalogus

17922 resultaten gevonden

EEN NIEUW CURRICULUM MAKEN DOE JE SAMEN

Boer, Susan de ; Kader primair, — 2017

Onder de naam Curriculum.nu –het vervolg op Onderwijs2032– buigen ontwikkelteams van leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wa...

THEMA: WERKDRUK EN BEVLOGENHEID

Hassink, Richard ; Nijboer, Marijke ; Blankestijn, Lisette ; Kader primair, — 2017

Thema-artikelen rond het thema ‘werkdruk en bevlogenheid’: ‘Het kan zo niet langer’ Richard Hassink Op donderdag 5 oktober 2017...

ZO MOEDIG ALS PIPPI

Roos, Lilian ; Kinderopvang, — 2017

Als kind leren we om voorzichtig te zijn, niet te vallen en vooral geen fouten te maken. Langzaam verliezen we onze ‘groei-mindset’, het ide...

KWALITEIT INSTRUCTIE BEPALEND VOOR RESULTATEN LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

Meulen, Justine van der ; Bregman-Veldhuis, Peta ; Basisschoolmanagement, — 2017

Auris Rotsoord in Utrecht, een school voor cluster 2 onderwijs, werkt sinds 2014 met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS), waardoor...

MEDIAMASTERS

— 2017

MediaMasters is een interactieve game voor groep 7 en 8 op het gebied van mediawijsheid. De game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid in ...

ENGELS IN HET KLEUTERONDERWIJS [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

Het aantal scholen dat Engels aanbiedt, neemt de laatste jaren toe. Hoewel het op veel basisscholen nog gebruikelijk is om alleen in de bovenbouw Engels...

HOOGBEGAAFDHEID: ONDERPRESTEREN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

Hoogbegaafde kinderen die niet of onjuist in hun ontwikkeling gestimuleerd worden, gaan soms onderpresteren. Dat kan verschillende oorzaken hebben.E...

OUDERCONTACT: TELEURGESTELDE OUDER [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

Als leraar komt men gedurende een schooljaar op verschillende manieren in contact met ouders. In deze video is een nagespeeld gesprek tussen een oud...

OUDERCONTACT - KLAGENDE OUDERS [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2014

Geen enkele school ontkomt aan klagende ouders. Vaak gaan negatieve gevoelens van ouders een eigen leven leiden zonder dat de school hier iets aan kan d...

SYSTEEMDENKEN: DENKGEWOONTEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

De Amerikaanse wetenschapper Peter Senge ziet systeemdenken als de vijfde en belangrijkste discipline van lerende organisaties, na persoonlijk meest...