Databank dossiers

Vrije school

Vrijescholen hebben de denominatie antroposofisch. De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving
23 resultaten gevonden

JAARFEESTEN

Tak, Fred ; — 2017

Met veel verwondering kunnen kinderen opgaan in het bestuderen van paddenstoelen in de herfst of het aanschouwen van de eerste bloemen in de lente. ...

DENKEN IN DOELEN

Berg, Eva van den ; Ackermans, Brigitte ; Volgens Bartjens, — 2018

Eva van den berg, IB'er op de Kleine Planeet Deventer, en Brigitte Ackermans, IB'er op de Hof ter Weide in Utrecht, ontwikkelden samen een aanpak voor h...

SCHOOLTIJDEN IN HET BASISONDERWIJS

Grinsven, Vincent van ; Woud, Liesbeth van der ; DUO-Onderwijsonderzoek, Utrecht ; — 2018

In het schooljaar 2017-2018 is het percentage scholen dat het traditionele schooltijdenmodel hanteert verder gedaald naar 41 procent. Vorig schooljaar w...

KLEUTERONDERWIJS OP DE VRIJE SCHOOL [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

In deze video wordt verslag gedaan van een dag in een kleuterklas op de Vrije school in Amersfoort. De vrije school ziet de kleuterjaren los van de...

EEN WOORD TE ZIJNER TIJD ... EEN BOEK OVER TAAL OP DE VRIJE SCHOOL

Beek, Hans ter ; — 2017

Boek over taal en taalonderwijs op de Vrije School, samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen. Het boek bevat voorbe...

ACTIEF LEREN

Ebbens, Sebo ; Ettekoven, Simon ; — 2017

Dit boek biedt aanwijzingen en voorbeelden voor (aankomende) docenten die zich willen richten op de ontwikkeling van leren vanuit de eigen verantwoordel...

DOELEN VOOR DE TOEKOMST

Heemskerk, Irma ; Emmelot, Yolande ; Raban, Ati ; Didactief, — 2017

In dit artikel wordt een onderzoek van de auteurs besproken onder tien innovatieve scholen voor voortgezet onderwijs. Het blijkt dat deze scholen veel w...

ONDER PEDAGOGEN [Podcast]

Pijpers, Remco ; — 2016

In de podcastserie Onder pedagogen gaat Remco Pijpers in gesprek met mensen uit het onderwijs over de leerling in de digitale samenleving. Dat doet hij ...

DE ROL VAN DE IB'ER BINNEN PASSEND ONDERWIJS

Jansen, Robert ; Tijdschrift intern begeleiders, — 2016

In 2016 hebben vier studenten van Hogeschool Windesheim een praktijkonderzoek verricht naar de consequenties van de invoering van passend onderwijs op d...

MOTIVATIE EN KOMPROMISSEN IN DE VRIJE SCHOOL

Steiner, Rudolf ; BVS-Schooladvies ; — 1998

Ouders zijn bezorgd: 'Is de school van mijn kind nog wel een vrije school?' Regelgeving vanuit de overheid kan wringen met de gewenste inhoud van het on...